Advocat Reclamacions

Contacti amb el bufet d’advocats especialistes en reclamacions

Disposar del seu advocat reclamacions a Barcelona li permet obtenir la millor solució per al seu cas.

 

Compti amb el seu advocat civil especialista en reclamacions extrajudicials i judicials per casos d’accidents, impagaments i deutes, responsabilitat civil, reclamar danys i perjudicis, incompliment de contractes i negligències professionals. Comptar amb el seu advocat expert en reclamacions li garantirà les millors opcions a nivell judicial i extrajudicial per a cada situació. Contacti ara amb el bufet d’advocats reclamacions a Barcelona.

%

Satisfacción de los clientes

%

Éxito extrajudicial

%

Éxito judicial

Principals matèries que treballem com a advocats de reclamacions a Barcelona:

Danys i perjudicis

Reclamacions relacionades amb incompliments de contractes, vicis ocults, desperfectes, defectes de construcció, danys materials, dany emergent i lucre cessant.

Impagaments i deutes

Reclamacions de factures i serveis impagats, incompliment de préstecs, reclamació de rendes o quotes de comunitats de propietaris, gestions amb fitxers de morosos.

Accidents i lesions

Reclamacions relacionades amb accidents de circulació o trànsit, indemnitzacions per lesions i agressions personals o a tercers, casos de danys per imprudència i força major.

Responsabilitat civil y professional

Reclamacions contra asseguradores en sol·licitud de responsabilitat civil, reclamacions per casos de negligència professional i actuar contra lex artis.

L’advocat reclamacions a Barcelona s’especialitza en Dret Civil, i s’encarrega de reclamar via extrajudicial i judicial incompliments de contractes, impagaments i deutes, casos contra crèdit bancari abusiu, responsabilitat professional i civil, danys per accidents, temes de comunitats de veïns i propietaris en propietat horitzontal, danys i perjudicis fruit d’incompliments i reclamacions de quantitat.

Contacte Advocat Reclamacions Barcelona

Política de privacitat

11 + 1 =