Advocat Reclamacions

Contacti amb el bufet d’advocats especialista en reclamacions

L’advocat expert en reclamacions de Barcelona li permet obtenir la millor solució per al seu cas.

 

Compti amb el seu advocat civil especialista en reclamacions extrajudicials i judicials per casos d’accidents, impagaments i deutes, responsabilitat civil, reclamar danys i perjudicis, incompliment de contractes i negligències professionals. L’advocat expert en reclamacions li garantirà les millors opcions a nivell judicial i extrajudicial per a cada situació. Contacti ara amb el bufet d’advocats per a reclamacions a Barcelona.

%

Satisfacció dels clients

%

Èxit extrajudicial

%

Èxit judicial

Principals matèries de treball com advocat de reclamacions a Barcelona:

Danys i perjudicis

Reclamacions d’incompliments de contractes, vicis ocults, desperfectes, defectes de construcció, danys materials, dany emergent i lucre cessant.

Impagaments i deutes

Reclamacions de factures i serveis impagats, incompliment de préstecs, reclamació de rendes o quotes de comunitats de propietaris, gestions amb fitxers de morosos.

Accidents i lesions

Reclamacions relacionades amb accidents de circulació o trànsit, indemnitzacions per lesions i agressions personals o a tercers, casos de danys per imprudència i força major.

Responsabilitat civil y professional

Reclamacions contra asseguradores en sol·licitud de responsabilitat civil, reclamacions per casos de negligència professional i actuar contra lex artis.

L’advocat de reclamacions a Barcelona s’especialitza en Dret Civil, i s’encarrega de reclamar via extrajudicial i judicial incompliments de contractes, impagaments i deutes, casos contra crèdit bancari abusiu, responsabilitat professional i civil, danys per accidents, temes de comunitats de veïns i propietaris en propietat horitzontal, danys i perjudicis fruit d’incompliments i reclamacions de quantitat.

Contacte Advocat Reclamacions Barcelona

Política de privacitat

Necessites ajuda?