Àrees del Dret

Especialitzat en Dret Civil i Penal.

Consulti tots els serveis.

Dret Civil i Mercantil

Tracta drets i obligacions privades entre particulars i empreses.

Consulteu a continuació algunes de les especialitats:

Immobiliari
 • Reclamacions de rendes
 • Desnonaments
 • Ocupacions il·legals
 • Vicis ocults
 • Popietat horitzontal

Dret Penal

Coneix dels actes presumptament criminals tipificats com delictes.

Consulteu a continuació algunes de les especialitats:

Delictes contra la llibertat i la salut
 • Segrestos
 • Amenaces i coaccions
 • Detencions il·legals i tortures
 • Agressió, abús i assetjament sexual
 • Tràfic de drogues
Defraudacions
 • Estafes
 • Administració deslleial
 • Apropiació Indeguda
 • Insolvències punibles
Seguretat Vial
 • Alcoholèmies
 • Accidents de circulació
 • Conducció temerària
Patrimoni i integritat física
 • Furts i robatoris
 • Lesions
 • Homicidi i assassinat
 • Extorsió i usurpació

Actuacions judicials

Intervenció en procediments judicials d’àmbit civil i penal en tot el territori nacional.

 

 • Demandes, contestacions i oposicions.
 • Interposició de recursos contra resolucions judicials.
 • Denúncies i querelles criminals.
 • Acusació i defensa penal
 • Assistència a comissaria.

Serveis Extrajudicials

Actuacions extrajudicials per a particulars, professionals i empreses com a via de solució de conflictes alternativa.

 

 • Confecció de contractes i acords.
 • Estudis de documentació.
 • Reclamacions oficials.
 • Negociacions i mediació de conflictes.
 • Assessorament jurídic i legal.

Servei presencial i a distància

Serveis jurídics presencials, amb cita prèvia, al despatx d’advocats de Barcelona, al C / Rosselló 42, 3-4 CP08029. Per a aquells clients que no poden desplaçar-se, s’ofereixen serveis jurídics legals en línia, a nivell extrajudicial.

Servei de reclamacions per a professionals i empreses

Procés de reclamacions
1) Estudi jurídic-legal de la documental aportada i dades facilitades.
2) Viabilitat legal de la reclamació del crèdit en qüestió i acceptació expressa de l’encàrrec.
3) Inici de la reclamació extrajudicial mitjançant contacte telefònic, correu electrònic, burofax, correu certificat, etc.
4) Negociació sobre el deute reclamat, reunions i confecció d’acords pertinents, i realització de calendari de pagaments si és el cas.
5) Finalització per satisfacció extrajudicial per cobrament del deute o arxiu de el cas per falta d’acord o pagament pel deutor.
6) Recepció dels comunicats pertinents i justificants de pagament pel deutor i cobrament del creditor del deute.
Taula de percentatges
Si es cobra el deute acreditat o part d’aquest, s’aplica un percentatge sobre la quantitat reclamada, segons el següent barem:
DEUTE UNITARI
PERCENTATGE APLICAT
De 0 a 2.000.-€
30%
De 2.001 a 5.000.-€
25%
De 5.001 a 10.000.-€
20%
De 10.001 a 20.000.-€
15%
De 20.001 a 30.000.-€
10%
De 30.001.-€ a 50.000.-€
7%
Más de 50.000.-€
5%
*Para reclamacions amb import superior a 100.000.-€, consultar tarifa aplicada.

Consulta online

Política de privacitat

Necessites ajuda?