Advocat Divorci

Contacti amb el bufet d’advocats especialista en divorcis

L’advocat de divorcis a Barcelona li permet obtenir la millor solució per al seu cas.

 

El Dret Civil regula les relacions matrimonials i de parella estable, així com els casos d’extinció del matrimoni i divorci. L’advocat especialista en  divorcis li garantirà les millors opcions a nivell judicial i extrajudicial per a cada situació de parella o conjugal. Contacti ara amb el bufet d’advocats matrimonialista de Barcelona.

%

Satisfacció dels clients

%

Èxit en primera instància

%

Casos guanyats

Principals matèries de treball com advocat matrimonialista de Barcelona:

l

Divorci de mutu acord i divorci express


Procediment de divorci ràpid i barat que s’interposa de comú acord entre les parts via judicial.

L’advocat de divorcis confecciona un pla de parentalitat i conveni regulador, i dissol el règim econòmic matrimonial segons el pactat.

Divorcio contenciós

És el procés de divorci més complex. Cada part va a l’jutjat amb el seu advocat matrimonialista, amb una proposta personal de liquidació de règim matrimonial, pla de parentalitat i conveni regulador.

Serà el jutge qui dicti sentència en favor de les peticions d’una o altra part.

Divorci notarial

Procediment similar a el divorci exprés que es tramita davant notaria sempre que no hi hagi fills menors fruit del matrimoni.

L’advocat especialista en divorcis s’encarregarà de redactar el conveni regulador que detallarà les pautes que regiran darrere el divorci i s’incorporarà en escriptura pública notarial, tenint la mateixa validesa que una sentència judicial de divorci.

Dissolució de parella estable

Les parelles de fet o parella estable es consideren com anàlogues al matrimoni i poden disposar dels mateixos procediments, amb les característiques puntuals que pugui marcar la legislació vigent.

És recomanable disposar d’un advocat expert en divorcis per formalitzar la regulació de l’extinció de la parella de fet o la dissolució de la parella estable.

L’advocat de divorcis de Barcelona a més de la separació i dissolució del matrimoni i de la parella estable, també s’encarrega de redactar capitulacions matrimonials, reclama la pensió d’aliments dels fills i la guarda i custòdia compartida o en favor d’un cònjuge segons cada cas, i presenta procediments de modificació de mesures de divorci per establir modificacions dels casos ja sentenciats via judicial.

Contacte Advocat Divorci Barcelona

Política de privacitat

Necessites ajuda?