Deltell Advocats

Rapidesa . Rigor . Eficàcia

Advocat especialista Dret Civil i Penal

Tel. 933210786 / 677458717

Contacti ara

ENTRE EL BLANC I EL NEGRE HI HA MOLTS GRISOS

Què oferim

Assessorament Legal

Rebi la informació jurídica necessària par a prendre les decisions correctes.

~

Actuacions Judicials

Defensem els seus interessos front els  Jutjats i Tribunals en tot el territori nacional.

i

Reclamacions

Solució i negociació de conflictes de manera extrajudicial.

Redacció de contractes

Elaboració de contractes personalitzats.

Cobrament d'impagats

Reclamacions dineràries de deutes vençuts, líquids i exigibles a nivell particular i d’empreses.

Estudis legals

Anàlisi de documentació legal i dictàmens jurídics.

Les nostres especialitats

Advocat especialista en Dret Civil

Contacti amb el seu advocat civilista a Barcelona per aemprendre accions judicials, respondre demandes vía judicial, interposar recurssos i assistirl-lo en procedimients civils. Li oferim un tracte personalitzat.

Advocat expert en Dret Penal

Contracti el nostre advocat penalista per a portar l’acusació o defensa del seu cas vía judicial. Intervenim en comissaría, durant la investigació i judici de cada cas. Vetllem pels seus interessos.

Seccions de el Bufet d’Advocats de Barcelona

Advocat Civil

Contacti amb el nostre advocat especialista en Dret Civil per a temes relacionats amb obligacions i contractes, accidents, indemnitzacions, danys, arrendaments d’habitatge.

Advocat Penalista

Contracti a l’advocat especialista en dret penal per assistència a comissaria, denúncia i querella criminal, acusació particular, defensa penal judicial i antecedents penals.

Advocat Divorcis

Consulteu a l’advocat especialista en divorcis per iniciar un divorci ràpid, divorci express, divorci contenciós o divorci notarial, i modificació de mesures de divorci, i temes de parella de fet o estable.

Advocat Família

Visiteu el nostre advocat especialista en família per temes d’incapacitació judicial, herència i successió, reclamació de la pensió d’aliments, deutes familiars, domicili conjugal i divisió de condomini o cosa comuna.

Advocat Reclamacions

Vagi a l’advocat expert en reclamacions per cobrar deutes o factures, impagaments, serveis professionals, danys i perjudicis, responsabilitat civil i accidents o lesions.

Contacti amb el Gabinet d’Advocats de Barcelona

Li oferim la possibilitat de consultar la viabilitat judicial del seu cas. Saber si un cas es viable vía judicial li permetrà valorar i paga la pena acudir als jutjats i tribunals o es pot solventar vía extrajudicial.

Consulta online

Política de privacitat

6 + 10 =

Abrir chat
¿Necesitas ayuda?