Deltell Advocats

Exclusivitat . Rigor . Eficàcia

Guim Deltell Casacuberta

Advocat Dret Civil i Penal

Tel. 933210786 / 677458717

Contacti ara

ENTRE EL BLANC I EL NEGRE HI HA MOLTS GRISOS

El despatx ofereix

Assessorament Legal

Rebi la informació jurídica necessària per a prendre les decisions correctes.

~

Actuacions Judicials

Defensa dels seus interessos front els  Jutjats i Tribunals en tot el territori nacional.

i

Reclamacions

Solució i negociació de conflictes de manera extrajudicial.

Redacció de contractes

Elaboració de contractes personalitzats.

Gestió d'impagats

Reclamacions dineràries de deutes vençuts, líquids i exigibles a nivell particular i d’empreses.

Estudis legals

Anàlisi de documentació legal i dictàmens jurídics.

Especialitats

Advocat especialista en Dret Civil

Advocat civilista a Barcelona per a emprendre accions judicials, respondre demandes vía judicial, interposar recurssos i assistirl-lo en els seus procedimients civils de manera personalitzada.

Advocat expert en Dret Penal

Advocat penalista per a portar-li l’acusació o defensa del seu cas vía judicial. Intervencions en comissaría, durant la investigació i judici de cada cas, vetllant pels seus interessos.

Seccions del bufet d’Advocats de Barcelona

Advocat Civil

Temes relacionats amb obligacions i contractes, accidents, indemnitzacions, danys, arrendaments d’habitatge. Advocat especialista en Dret Civil.

Advocat Penalista

Assistència a comissaria, denúncia i querella criminal, acusació particular, defensa penal judicial i antecedents penals. Advocat especialista en dret penal.

Advocat Divorcis

Divorci ràpid, divorci express, divorci contenciós o divorci notarial, i modificació de mesures de divorci, i temes de parella de fet o estable. Advocat especialista en divorcis.

Advocat Família

Incapacitació judicial, herència i successió, reclamació de la pensió d’aliments, deutes familiars, domicili conjugal i divisió de condomini o cosa comuna. Advocat especialista en família.

Advocat Reclamacions

Cobrment de deutes o factures, impagaments, serveis professionals, danys i perjudicis, responsabilitat civil i accidents o lesions. Advocat expert en reclamacions.

Contacti amb el Gabinet d’Advocats de Barcelona

Consulti la viabilitat judicial del seu cas. Saber si un cas es viable vía judicial li permetrà valorar i paga la pena acudir als jutjats i tribunals o es pot solventar vía extrajudicial.

Consulta online

Política de privacitat

Necessites ajuda?